Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC-CHƯƠNG 4: Một số hệ thống CAD/CAM thông dụng ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Giới thiệu về giao diện đồ hoạ của InCAD: Thanh công cụ,Thanh menu, Các vấn đề sử dụng chuột và bàn phím;Giao diện đồ hoạ,Xuất bản vẽ,Nhập bản vẽ, Các lệnh vẽ thiết kế và hiệu chỉnh cơ bản Lệnh vẽ (Các khối hình học cơ bản),Lênh thiết kế (Sao chép , kết nối, điều chỉnh...),Các Lệnh điều khiển màn hình