Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Sự lên ngôi của các tổ chức đào tạo kỹ năng ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Chúng ta đã trong kỷ nguyên của “những tổ chức học hỏi”. Các giám đốc cũng ý thức rằng để công ty họ dẫn đầu về cạnh tranh, thì nhân viên ở mọi cấp bậc phải học hỏi nhiều hơn (và nhanh hơn) những kỹ năng mới, công nghệ mới và phương thức mới. Gary Hamel, nhà chiến lược kinh doanh nổi tiếng thích nói rằng, một trong những câu hỏi bức thiết mà các nhà lãnh đạo (và thực sự cả công ty của họ) đang phải đối mặt là: "Bạn có đang học hỏi nhanh như thế giới đang thay đổi không?" Khó mà tranh luận với sự đam mê học hỏi này. Tuy nhiên một điều tôi học được từ vài năm trước khi tôi cố gắng tìm kiếm những tổ chức luôn đem lại những cơ hội lớn trong