Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download 9 kỹ năng trở thành lãnh đạo hữu hiệu ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Theo tôi các nhà Lãnh đạo xuất sắc thường có các đặc điểm như: Can đảm, tự chủ, nổ lực, nghị lực và sẵn sàng đương đầu với rủi ro có lẽ một phần đặc điểm cá nhân đã làm cho họ thành công và dưới đây là các kỹ năng không thể thiếu đối với một người muốn trở thành lãnh đạo giỏi: