Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Giáo an công nghệ 9 : NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

.Mục tiêu: - Hs biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống - Có được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng - Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng, có định hướng sau này về nghề nghiệp B. Chuẩn bị : 1/ Giáo viên: - Nội dung kiến thức bài học - Tranh ảnh về nghề điện dân dụng - Bản mô tả nghề điện dân dụng.