Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Kỹ năng đàm phán ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Trong kinh doanh,doanh nghiệp nào cũng muốn đạt kết quả ,lợi nhuận cao nhất .Điều dĩ nhiên là phụ thuộc rất nhiều ở tài ngoại giao,đàm phán,thương thảo hợp đồng Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong muốn từ người khác.Đó là quá trình giao tiếp có đi có lại được thiết kế nhằm thỏa thuận trong khi giữa ta và bên kia có những quyền lợi có thể chia sẻ và có những quyền lợi đối kháng.