Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Câu hỏi ôn thi Môn xã hội học phát triển ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Câu 1: Phát triển là gì? Làm the nà o xác định được quốc gia nà o là phá t triển và quốc gia nà o là kém phá t tri e n? Phát tri e n be n vữn g là như the nà o? 1. Phát triển là gì? - Phát triển (development ) là sự tăng lên (về số lượng, chất lượng), mạnh hơn (cường độ, tốc độ…), đi từ thấp tới cao, từ ít tới nhiều, từ yếu đến mạnh theo hướng tiến bộ, tích cực. - Phát triển có thể diễn ra nhanh hay chậm, phát triển bộ phận hay tổng thể.