Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - CHƯƠN G II - BÀI 3 : HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Sau khi học xong phần này, chúng ta có thể: Hiểu biết một cách khái quát về HT doanh nghiệp: chức năng, công việc, quy trình làm việc. Hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của HTTT xử lý giao dịch, HTTT tự động hóa VP, HTTT quản trị tri thức, HTTT quản lý, HTTT hỗ trợ ra quyết định, HTTT hỗ trợ điều hành. .Các vấn đề quản trị Tầm quan trọng và lợi ích kinh doanh của các HTTT trong doanh nghiệp. Đánh giá về vai trò của các dạng HTTT chủ chốt trong DN và mỗi quan hệ giữa chứng với nhau. Từ đó dựa vào đặc tính của từng loại HTTT đưa ra phương án quản trị hiệu quả nhất.