Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG II - BÀI 2 : QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ NGUỒN NHÂN LỰC HTTT ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Sau khi học xong phần này, chúng ta có thể nắm được: Thông tin đối với hoạt động của doanh nghiệp Các khái niệm chung về CSDL và cách thông tin doanh nghiệp được lưu trữ. Mô tả cách thức hoạt động, tổ chức hệ thống quản trị dữ liệu. khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực hệ thống thông tin.