Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Sau khi học xong chương này, chúng ta có thể: Phân biệt được các khái niệm: quản trị, quản trị HTTT, dữ liệu, thông tin, tri thức, hệ thống Vai trò của HTTT loại thông tin trong doanh nghiệp và các dạng của nó Phân Mô hình quản trị HTTT Đánh giá xu hướng phát triển của HTTT .Các vấn đề quản trị Tầm quan trọng của việc quản lý thông tin và tri thức trong doanh nghiệp. Quản trị quá trình biến đổi từ dữ liệu sang thông tin có chất lượng cao.