Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt Nam, chương 7 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Công thức tính kích thước các kết cấu cơ bản Mô hình tính các kết cấu (đà ngang đáy, đà dọc, sườn, xà ngang boong…) thường có dạng dầm đơn đặt trên các gối đỡ. Đối với đà dọc, nhờ tính đối xứng về tải trọng và kết cấu nên các đà dọc khi chịu tải trọng theo phương pháp tuyến bị võng dạng cosin nên có thể dùng mô hình ngàm một nhịp để tính. Đối với sườn thuộc khung dàn mạn có thể dùng mô hình một nhịp dầm ngàm một đầu để tính. Cần lưu ý là mô hình của các tải trọng tác dụng lên hai mô hình tính nói trên là khác nhau: Mô hình dầm bị ngàm áp dụng cho các đà dọc đáy chịu tải trọng phân bố đều P = h trên diện tích Sxl, còn mô hình tải trọng tác dụng lên sườn tàu trong khung dàn mạn phân bố theo hình tam giác.