Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt Nam, chương 12 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Hình 3.9: Kết cấu vách Chiều dày tôn vách phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau đây: 3.2 S h  2.5(mm) Trong đó: S: Khoảng cách giữa các nẹp (m). h: Khoảng cách thẳng đứng từ cạnh dưới của tấm tôn vách đến boong vách đo ở đường tâm tàu nhưng trong mọi trường hợp phải không nhỏ hơn 3,4m. Nẹp vách. - Môđun chống uốn của tiết diện nẹp vách phải không nhỏ hơn trị Trong đó: S: Khoảng cách giữa các nẹp (m). h: Khoảng cách thẳng đứng từ trung điểm của l, nếu là nẹp đứng và từ trung điểm của khoảng cách hai nẹp lân cận ở hai bên của nẹp đang xét, nếu là nẹp nằm, đến đỉnh của boong vách đo ở đường tâm tàu (m),