Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2006 -BÀI 4 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Thể hiện được bề dày nét vẽ (Width) • Các nét vẽ là một đối tượng thống nhất • Vẽ đoạn thẳng (line) & cung tròn (arc)