Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Kiến thức cơ bản chế tạo robot ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Ngày nay, chế tạo robo là một phong trào trong giới sinh viên( và ngay cả học sinh ). Công nghệ chế tạo robo không những áp dụng vào cuộc thi sáng tạo robocon mà còn có nhiều ứng dụng thực tế. Hiện nay rất nhiều học sinh, sinh viên rất yêu thích chế tạo robo con. Nhưng các kiến thức chỉ có dược qua tìm tòi học hỏi trên mạng, trong chương trình học không có môn nào học chuyên sâu về robo con .Chỉ bởi vì thế, chế tạo robo là bao gồm cả lập trình , điện, cơ khí