Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download VIETNAM STANDARD: TCVN 6153-1995 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Safety engineering requirements of design, construction, manufacture Applying scopes: This standard has been applied for: Pressure vessels have working pressure which larger than 0.7 KG/cm2 Tanks, cylinders used for containing, transporting, LPG, or substances, which have working pressure larger than 0.7Kg/cm2 or liquid, powder or solid substances without pressure but when discard having pressure larger than 0.7 KG/cm2. Bottle used for containing, transporting LPG, dissolved gases which have working pressure larger than 0.7 KG/cm2.