Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download The PID Control Algorithm - How it works, how to tune it, and how to use it ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

John A. Shaw is a process control engineer and president of Process Control Solutions. An engineering graduate of N. C. State University, he previously worked for Duke Power Company in Charlotte, N. C. and for Taylor Instrument Company (now part of ABB, Inc.) in, N. Y. Rochester He is the author of over 20 articles and papers and continues to live in Rochester.