Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download handbook of die design 2nd edition phần 10 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Nhấn mạnh, độ lệch, và tính toán khác cho loại máy giặt phải được tính toán xem xét ngón tay để lò xo cantilever. Mẫu thực tế của các giá trị tính toán phải được sản xuất và thử nghiệm trước khi sử dụng. Vòng đệm ngón tay thường không giữ lại bất kỳ áp lực còn lại thuận lợi, và họ thường được cung cấp trong của họ