Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download handbook of die design 2nd edition phần 9 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Máy giặt máy giặt Finger Finger được sử dụng trong các trường hợp tải tĩnh như những tác dụng bởi chủng tộc bi. Trong ứng dụng như máy giặt ngón tay được sử dụng để giảm độ rung và tiếng ồn. Tải tuần hoàn không được khuyến cáo cho loại máy giặt mùa xuân (Hình 13-4).