Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download handbook of die design 2nd edition phần 7 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Kim loại hình thành là một quá trình hoàn toàn phụ thuộc vào ảnh hưởng của lực lượng căng bên ngoài chống lại cấu trúc của vật liệu. Các biến dạng kết quả thường xuyên được gọi là hình thành. Các cụ nỗ lực là cú đấm, bằng cách kéo các vật liệu kim loại tấm cùng, làm cho nó vào chết, nơi nó được bắt buộc phải tự ấn tượng của hội đồng.