Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download handbook of die design 2nd edition phần 6 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Như có thể mong đợi, không phải tất cả các vật liệu có thể xử lý như một điều trị thô đảo ngược trình bày uốn. Hoạt động này giới thiệu một số lượng lớn của sự căng thẳng vào phần hình thành (tức là, chủ yếu là các góc). Điều này có thể không chỉ làm suy yếu các khu vực này, nó cũng sẽ gây ra một cứng lớn hơn công việc bình thường của cùng một.