Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download handbook of die design 2nd edition phần 4 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Phân tích thành phần hữu hạn thực hiện hội tụ với H-yếu tố xem xét những căng thẳng phân bố đều khắp mỗi phần tử hữu hạn, mà chính nó có thể là nguyên nhân của sự khác biệt nhiều. Thô của lưới có thể có trở ngại thêm ở đây. các chi tiết Tẩy trống và Piercing HOẠT ĐỘNG