Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download handbook of die design 2nd edition phần 3 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Có một phương pháp sử dụng H-yếu tố, trong đó "H" đại diện cho kích thước của một hạt, với P-yếu tố được sử dụng ở những nơi khác. Sự khác biệt chính là thứ tự tính toán, trật tự thấp nhất cho H-yếu tố, với các tính toán để cho P-yếu tố cao hơn. Phương pháp hội tụ Sử dụng H-yếu tố.