Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Giáo trình hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển: Quy định chung về giám sát kỹ thuật và phân cấp ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tài liệu hướng dẫn quy định các thủ tục, trình tự, hình thức, phương pháp và khối lượng cũng như cách thức thực hiện giám sát kỹ thuật đo đăng kiểm thực hiện trong quá trình giám sát đóng tàu biển để có đủ có sở cần thiết cho việc phân cấp và đăng ký tàu.