Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Hướng dẫn - Thiết kế mạch in P2 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

MultiSim 6.20 và ứng dụng vào mô phỏng mạch điện. Giới thiệu tổng quan cho sinh viên về phần mềm MultiSim và hướng dẫn cho sinh viên vẽ các mạch điện ứng để mô phỏng và cách sử dụng các công cụ hổ trợ Instruments của MultiSim. Kiến thức cơ bản: Sinh viên phái có kiến thức về các môn chuyên ngành như sau: -Kỹ Thuật xung -Kỹ thuật số -Lý thuyết mạch -Link kiện điện tử -Mạch điện tử (1 +2) -Kỹ thuật vi xử lý và điều khiển 1. Có kiến thức cơ bản về tin học, đặc biệt là hệ điều hành Windows Tài liệu tham khảo: [1] Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Trung Lập – Giáo trình Thực tập Kỹ Thuật Số – Khoa Công Nghệ Thông Tin và