Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Chương 20: Hướng dẫn chung về lựa chọn vật liệu tối ưu ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Tính năng của vật liệu được hiểu là các tính chất cơ, lý, hóa đảm bảo cho sự ứng xử của chúng trong những điều kiện xác định được tìm ra từ phòng thí nghiệm và các tính chất tổng hợp liên quan đến quá trình sử dụng của nó khi làm tiết máy thực như tuổi thọ và độ tin cậy. Trong ngành chế tạo máy, yêu cầu này thể hiện ở chỗ: 20.1.1 Độ bền cơ học cao: Khi chịu lực, ở các điều kiện nhiệt độ thấp; nhiệt độ cao; có yếu tố ăn mòn v.v... yêu cầu giới hạn chảy (?c = ?y = ?0,2); giới hạn bền (?b = ?T); giới hạn mỏi (?-1 ; ?-1 ; ?o ; ?o...); độ dai phá hủy (KIC ; KIIC ; KIIIC); độ dai va đập (ak , A); độ rắn (HB ; HRC...) đều phải có giá trị cao. Ví dụ trong Bảng 20.1, giới thiệu sự thay đổi cơ tính của thép CrNi7TiAlB ở nhiệt độ