Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Controlling Cholesterol for Dummies ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Controlling Cholesterol For Dummies, 2nd Edition, doesn’t ask you to turn yourself into an anti-cholesterol fanatic — the kind of annoying person who sneers at other people’s dinner choices while acting superior about his own. (Actually, sneering and acting superior at the same time is a neat trick if you can do it. Just don’t try it on your friends at dinner.)