Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Principles and Applications of NanoMEMS Physics ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Presents the first unified exposition of the physical principles at the heart of NanoMEMS-based devices and applications Provides newcomers with a much needed coherent scientific base for undertaking study and research in this field Takes great pains in rendering transparent advanced physical concepts and techniques, such as quantum information, second quantization, Luttinger liquids, bosonization, and superconductivity