Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Thiết kế cơ khí theo tham số hướng đối tượng ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Từ trước năm 90, phần mềm trợ giúp thiết kế AutoCAD của hãng Autodesk đã được biết đến và được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các cơ quan nghiên cứu, các trường kỹ thuật và tại các cơ sở sản xuất. ở Việt Nam, AutoCAD được dùng trong nhiều ngành kỹ thuật, nhưng thông dụng nhất là trong kỹ thuật cơ khí, kiến trúc, công trình. Tại một số cơ quan, doanh nghiệp, AutoCAD đã trở thành công cụ không thể thiếu được trong thiết kế và sản xuất. Tại các trường đại học kỹ thuật, AutoCAD là đối tượng giảng dạy chính trong các môn học thuộc nhóm Thiết kế và sản xuất có trợ giúp của máy tính (CAD/CAM).