Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tài liệu về Du học Nhật Bản ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Malco Polo, một thương nhân của Venefan với tư cách là một nhà du lịch trong cuốn " Đông phương kiến văn lục", lần đầu tiên giới thiệu Nhật Bản ra Châu Âu với cái tên "Zipang". "Đất nước này sản xuất một lượng vàng khổng lồ, chưa đầy tài năng quý giá"...với bạn - bạn có thể sở hữu được những tài nguyên nào trong đó.