Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tự động hóa thiết kế cơ khí P1 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Các thiết bị cơ khí và các dây chuyền công nghệ thường bao gồm nhiều chi tiết máy và bộ phận máy có công dụng chung , nhiều chi tiết tiêu chuẩn và những cụm kết cấu điển hình