Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Đôi điều về IT của các công ty Nhật Bản ! ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Công cuộc cải tổ căn bản guồng máy sản xuất của các doanh nghiệp ở Nhật Bản từ nửa sau những năm 50 của thế kỷ trước đã có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong thời kỳ này là các công ty nhận thầu với trang bị kỹ thuật và công nghệ chủ yếu phụ thuộc vào năng lực cạnh tranh của một số các doanh nghiệp lớn khác. .Trong giai đoạn 1960-1970, ở Nhật Bản do thiếu nhân công nên đã nảy sinh làn sóng đổi mới kỹ thuật. Làn sóng này cũng tác động đến các doanh nghiệp. Trình độ kỹ thuật và công nghệ của doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể, các doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng các loại nguyên - vật liệu mới, tiến hành sản xuất các loại sản phẩm mới.