Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bài tập cơ học đại cương - Phần 1 Cơ học vật rắn - Chương 1 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN BÀI TẬP ÁP DỤNG : @ Áp dụng 1 (Trang 29) : Chuyển động của thanh Một thanh AB đồng chất chiều dài 2b, khối tâm G nằm tại điểm giữa của thanh.