Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bài tập cơ học đại cương - Phần 1 Cơ học vật rắn - Chương ôn tập ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

BÀI TẬP CHƯƠNG ÔN TẬP : Áp dụng 1 (Trang 11) : Chuyển động của người chơi xà treo: Một xà treo ABCD thực hiện cácc dao động hình sin ? = ? 0 .sin ? t .