Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Dùng kháng sinh ở người cao tuổi ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Do hệ thống miễn dịch suy giảm nên người già rất dễ bị nhiễm khuẩn. Khi bị nhiễm khuẩn tất yếu cần dùng kháng sinh. Tuy nhiên, việc dùng thuốc nói chung và dùng kháng sinh ở người cao tuổi phải rất thận trọng.