Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Chương 5: Kỹ thuật trạm mặt đất ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Trạm mặt đất bao gồm các khối chính: Anten, bộ HPA, bộ LNA, các bộ biến đổi tần số phát thu, bộ điều chế và giải điều chế, thiết bị sóng mang đầu cuối và thiết bị điều khiển và giám sát. Trạm mặt đất gồm có 2 nhánh: nhánh phát tín hiệu và nhánh thu tín hiệu. Ở nhánh phát: tín hiệu từ thiết bị truyền dẫn trên mặt đất được đưa đến bộ đa truy cập và qua bộ điều chế thành tín hiệu trung tần.