Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download KRONE - Datasheet - Cat 6 - Cable - F-FTP 450MHz FRNC 1000m reel ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

The KRONE F/FTP 450/23 cable is designed for applications up to 450 MHz and provides transmission performance meeting Category 6 specifications. This cables are low skew products, i.e. the difference in propagation delay between the individual pairs is very low.