Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Hệ điều hành - Trường Đại Học Mở TP.HCM ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH TRÊN VMWARE Yêu cầu : cài đặt hệ điều hành Windows XP trên máy ảo Hướng dẫn: 1. Tạo máy ảo B1 : Khởi động phần mềm VMWare. Nhấn File New Virtual Machine. Nhấn Next, chọn mục Typical, nhấn Next B2 : chọn hệ điều hành cần cài đặt Windows XP Professional. Nhấn Next B5 : khai báo dung lượng ổ đĩa cứng là 5GB, nhấn Finish để hoàn tất B6 : chỉnh sửa một số các thông số trong mục Devices