Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Red Hat® Linux® Networking and System Administration ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

LINUX IS A MULTIUSER, multitasking operating system from the ground up, and in this regard the system administrator has flexibility — and responsibility — far beyond those of other operating systems. Now, Red Hat has employed innovations that extend these duties even for the experienced Linux user. In this chapter, we look at those requirements.