Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Linux Smart Homes for Dummies ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

A Linux smart home is about controlling and monitoring devices and information around your home using a standard personal computer, Linux, and its vast array of open source tools. You don’t have to be a master programmer to create one. If you like to tinker with Linux, Linux Smart Homes For Dummies will guide you through cool home automation projects that are as much fun to work on as they are to use.