Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Linux for Dummies ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Linux For Dummies, 7th Edition shows you the ins and outs that you need to master in order to build a smoothly functioning Linux system—and gives you the know-how and confidence to use it. This easy-to-read guide walks you through installation, using tools, securing systems, and more. Providing a general overview of the program as well as basic instructions, you’ll have the tools you need to: