Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Linux for Dummies ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Eight previous top-selling editions of Linux For Dummies can't be wrong. If you've been wanting to migrate to Linux, this book is the best way to get there. Written in easy-to-follow, everyday terms, Linux For Dummies 9th Edition gets you started by concentrating on two distributions of Linux that beginners love: the Ubuntu LiveCD distribution and the gOS Linux distribution, which comes pre-installed on Everex computers. The book also covers the full Fedora distribution.