Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download MCSA/MCSE Exam 70-290: Managing and Maintaining a Windows Server 2003 Environment ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

This book’s primary goal is to help you prepare to take and pass Microsoft’s exam number 70-290, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment. Our secondary purpose in writing this book is to provide exam candidates with knowledge and skills that go beyond the minimum requirements for passing the exam, and help to prepare them to work in the real world of Microsoft computer networking.