Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download “Stress sentence”- bí quyết để giao tiếp tiếng Anh hoàn hảo ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Trọng âm câu rất quan trọng vì trong khi nói tiếng Anh, từ mà bạn nhấn trọng âm cũng như cách bạn đánh trọng âm vào cùng một từ có thể làm thay đổi hoàn toàn nghĩa hàm chứa trong câu nói. Ví dụ:  I 'love you. (Tôi yêu em - chứ không phải là thích) 'I love you. (Tôi - chứ không phải ai khác - yêu em) I love 'you. (Người tôi yêu là em - chứ không phải ai khác) Hầu hết các từ trong câu được chia làm 2 loại:  Những từ thuộc về nội dung (content words) Những từ thuộc về mặt cấu trúc (structure words)  Những từ thuộc về nội dung là những từ chìa khoá Đăng kí học, nhận luôn của một câu. Chúng là những từ quan trọng, chứa quà đựng nghĩa của câu. 101 thắc mắc khi học online