Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Sự khác biệt giữa /æ/ và / / ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

1. Cách phát âm /æ/ là âm nguyên âm gần mở trước không làm tròn. Khi phát âm âm này, đặt lưỡi ở hàm dưới rồi đẩy một luồng hơi nhẹ ra phía trước, miệng và hàm mở rộng. Với âm / / là nguyên âm nửa mở giữa không làm tròn, cách phát âm tương tự như âm /æ/ nhưng hàm khép lại. Mời bạn nghe hướng dẫn sau: 2. Bài tập thực hành Bài 1: Nghe và nhắc lại Ad Than Bet Blend .Ham Man Ten Led Mass Clam Meddle Net Ladder Sandwich Step Dress Sally Andy Dennis Fred Bài 2: Nghe các cặp từ sau đây, chú ý cách phát âm của các từ để phân biêt được hai âm /æ/ và / / 1. then - than 2. Brendan - Brandon 3. bet - bat 4. Kent - can't 5. met - mat 6. bread - Brad 7. blend - bland 8. guess - gas 9. end - and