Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP NHẤT VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HẬU WTO ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Luật doanh nghiệp được ban hành năm 2006 đã quy định cụ thể về thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh. Để cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh. Các văn bản này đã bước đầu xác lập địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh; quy định trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân và các loại hình công ty. Các quy định tại các nghị định này đã đơn giản hoá được thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; giảm đáng kể chi phí và thời gian cho nhà đầu tư khi gia nhập thị trường, góp phần tạo nên sự thành công của Luật Doanh nghiệp sau hơn 6 năm thực thi.