Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Thử tìm một cơ hội phát triển ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Thử tìm một cơ hội phát triển Liệu nguy cơ có trở thành thời cơ để phát triển vươn lên... và làm cách nào để biến nguy cơ thành thời cơ? DNSGCT xin giới thiệu loạt bài viết Kinh nghiệm quanh ta của hai tác giả Phan Chánh Dưỡng và Trần Sĩ Chương đề cập đến vấn đề này. Nguy cơ là một từ chỉ trạng thái nguy ngập có thể đưa đến diệt vong hay chấm dứt một trạng thái đã ổn định, để chuyển qua một trạng thái mới, một tiến trình mới của một sự vật. Đối với từ Hán Việt, từ “nguy cơ” còn ẩn chứa một triết lý là trong cái nguy còn chứa một thời cơ bắt nguồn từ tư tưởng của Dịch học. Đó là “cùng tất biến, biến tất thông”. Nếu biết biến nguy cơ trở thành thời cơ thì tận cùng của khó khăn sẻ mở ra cho ta một con đường mới bằng một trong hai hình