Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download 2006_FPT Strategy (2005-2008) ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Chiến lược FPT (2006 - 2008)của Trương Gia Bình - Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc. Chiến lược 5L định hướng hội tụ Các mũi đột phá