Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Đại cương về các hệ CSDL ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Các ứng dụng phát triển do nhu cầu riêng rẽ của từng bộ phận phòng ban, từng nhóm cụ thể nào đó mà không có kế hoạch tổng thể. VD:  CT thêm tài khoản mới  CT ghi nợ/có một tài khoản  CT tính số dư 1 tài khoản Hệ thống xử lý tệp được hỗ trợ bởi hệ điều hành, các bản ghi khá ổn định và được tồn tại lâu dài trong các tệp