Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Tự do hóa trong EU và khả năng thâm nhập thị trờng EU của hàng hoá Việt Nam _5 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

2.3.1. Giày dép Giày dép Việt Nam trớc kia xuất khẩu vào EU phải chịu sự giám sát (phải xin phép trớc khi nhập khẩu), nhng sau khi ký Hiệp định Hợp tác (17/7/1995) nhóm hàng này đợc nhập khẩu tự do vào EU.