Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Giáo trình An toàn và bảo mật Thông tin ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Mục đích của học phần: Truyền đạt cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực riêng trong an toàn bảo mật máy tính: Các giải thuật mã hóa trong truyền tin. Các thuật toán tạo hàm băm và chữ ký điện tử. Các mô hình trao chuyển khóa. Các mô hình chứng thực và các giao thức mật mã. Nội dung chủ yếu: Gồm 2 phần: Phần lý thuyết: cung cấp các lý thuyết về thuật toán mã hóa, các giao thức. Phần lập trình: cài đặt các hệ mã, viết các ứng dụng sử dụng các hệ mã mật.