Đây Trang web demo của dịch vụ thiết kế web Ketnooi

Thành viên không thể đăng ký và đăng nhập....

Tôi sẽ đưa link download Bảo mật hệ thống mạng part 23 ~giá 2 Ngàn đ

tại: Tài liệu & Luận văn & Đồ án


 • true
  vuatailieu
  Đánh giá 100%

 • 24giờ
  DỰ BÁO GIAO HÀNG
 • Chưa
  Chưa ai đánh giá.
 • 0đặt hàng
  Đang chờ

Mô tả Bao gồm các chương trình như PC Anywhere và VNC. Nếu các giao thức này được yêu cầu để cho phép người dùng từ xa để kiểm soát hệ thống nội bộ, họ nên được sử dụng trên một VPN. Có thể được sử dụng cho quản lý mạng của mạng nội bộ tổ chức của bạn nhưng nó không nên được sử dụng từ một trang web từ xa cho các hệ thống nội bộ của bạn.